על הפרויקט

פארק הדרקונים- הפארק מספר את סיפורם של הדרקונים, שהגיעו אל עולמנו בטעות, והוקפאו בשנייה שנגעו בקרקע בגלל האטמוספרה של כדור הארץ. הם נהפכו למתקני משחק מפוסלים, ונשארו ככה עד היום. הדרקונים לא חזרו לארצם המקורית ונשארו בעולמנו: סימון הדרקון הארוך שבדשא ומואיז הדרקון הכחול כהה במרכז הרחבה. שני שערי הדרקון שדרכם אפשר להיכנס לפארק, היו דרכם היחידה של הדרקונים לחזור לעולמם הקודם. הפארק מציע פסלים סביבתיים יצירתים וצבעוניים, עם נקודת קסם בכל אחד ואחד מהם.