The Project

גן סיפור בחולון – לפי הסיפור “מה בגינה” של מנוחה פוקס.
זהו גן פסלים לפי קונספט גני הסיפור בחולון, כלומר גן שבו כל הפסלים עוצבו בהתייחסות לספר ילדים.
הגן נמצא ברח’ פילדלפיה בחולון ובו שישה פסלים.